CONTOH KERTAS UJIAN BULANAN TAHUN 3


A. Bulatkan jawapan yang betul.
1. Shan mendapat tempat pertama dalam pertandingan _______________ itu.
    A.   mencerita            B.  bercerita             C.  Cerita
2. Rani _____________________ rambutnya dengan reben putih.
    A.  berikat               B.  menyikat               C.  menyikat
3. Bendra Malaysia sentiasa ____________________ di sekolah.
    A.  berkibar                        B.  kibar                      C.  dikibarkan
4. Guru ___________________ kepada murid supaya membawa kertas warna.
    A.  memasan          B.  Dipesan                 C.  berpesan
5. Guru besar ______________________ cenderamata kepada Pegawai.
    A.  menyampaikan            B.  disampaikan         C.  sampai
6. Selepas menggunakan telefon, Encik.Tinakaran ______________terima kasih.
    A. diucapkan          B.  ucapan                   C. mengucapkan
7. David _______________ peristiwa tersebut kepada kawan-kawanya.
      A. menceritakan  B.  cerita                      C.  diceritakan
8. Lelaki itu ________________ sebatang kayu dan menghalau anjing itu.
      A.  ambil               B.  mengambil                       C.  diambil
9. Pegawai polis telah _________________ pencuri itu.
       A.  menangkap   B.  tangkap                 C. ditangkapi
10. Cik.Harini _________________ ikan di dalam kolam.
       A.  dipelihara       B.  memelihara          C.  pelihara
(20m)

B. Suaikan simpulan bahasa yang betul.
1. Ambil          *                                              *          daging
2. Anak           *                                              *          mulut
3. Ambil          *                                              *          hati
4. Darah          *                                              *          buah
5. Manis          *                                              *          angin
(10 m)
C. Pilih dan isikan tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai.
1. Badrul ______________________ (sambil/ dan) Ah Meng bermain bola.
2. Tinakaran budak pandai _______________ (tetapi / lalu) nakal.
3. Kamu hendak makan mee _______________ (atau / kerana) nasi lemak?
4. Harini tidak pergi ke sekolah ______________ (supaya / kerana) sakit kepala.
5. Thurkhes mengambil sepotong kek ______________ ( lalu / sambil) menyuapakn ke
    mulut adiknya.
                                                                                    (10m)
D.  Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

1. _______________________ harga pensil 2B ini?
2. _______________________ awak tinggal?
3. _______________________ awak datang ke sekolah?
4. _______________________ nama emak awak?
5. _______________________ tarikh tutup pertandingan menyanyi?
6. _______________________ perasaan awak ketika mendapat hadiah?                                        (12m)

E. Salin semula rangkai kata di bawah dengan meletak tanda baca yang sesuai.
1. siapakah nama awak
______________________________________________________________
2. cikgu menghantar raju ke klinik
______________________________________________________________
3. amboi cantiknya baju awak
______________________________________________________________
4. di manakah letaknya taman Negara
______________________________________________________________
5. bendera malaysia sentiasa berkibar di sekolah saya
______________________________________________________________
6. selepas menggunakan telefon encik chandran mengucapkan terima kasih
______________________________________________________________
                                                                                                                                    (24m)

F.Tulis perkataan yang sesuai pada tempat kosong.
1. Nama saya ___________________________________________________________.
2. Saya berumur ________________________________________________________ .
3. Saya tinggal di ________________________________________________________.
4. Saya bersekolah di _____________________________________________________.
5. Saya bercita-cita ingin menjadi ___________________________________________.
6. Saya mesti belajar__________________________________untuk mencapai cita-cita saya.
(24m)

TAMAT