KOMUNIKASI INTERPERSONAL

Definisi konsep

J      Komunikasi antara individu

J      Berlaku secara formal atau tidak formal

J      Ada bersifat peribadi

J      Hubungan saling bergantungan

Ó  Perlu pelajari teknik-teknik komunikasi yang berkesan
Ó  Bentuk-bentuk komunikasi yang relative
Ó  Boleh berubah mengikut kemajuan teknologi


Proses komunikasi interpersonal

v      Menyampai dan menerima maklumat

v      Memberi arahan

v      Menyampai dan menerima pesanan

v      Memberi penerangan

v      Memberi pendapat

v      Bercakap di telefon

v      Menghantar dan menerima e-mel


Menyampai dan menerima maklumat
ü   Dilakukan secara formal dan tidak formal

ü   Dilakukan pada masa yang sesuai dan tepat

ü   Perlu elak daripada ganguan atau halangan

ü   Diterima dan difahami

ü   Bahasa yang mudah difahami

ü   Ringkas dan padat

ü   Kelincinan proses memastikan proses komunikasi

ü   Melibatkan factor dua hala seperti boleh mentafsir mesej factor persekitaran ,sikap peribadi yang positif,faham budaya orang lain dan mengurangkan perbezaan status


Memberi arahan

  • Perlu wujudkan komeng bng baik dan buruk
  • Adanya komunikasi berkesan memudahkan arahan
  • Arahan dapat dibuat dengan teratur dan sempurna

Kualiti arahan
¯      yang tegas dan tepat
¯      1 @ 2 arahan penting sebagainya
¯      Ringkas, tepat dan padat
¯      Penggunaan bahas yang jelas, mudah dan dapat diterima
¯      Penyampaian yang lancer, tidak meleret dan berputar belit
¯      Sebutan , intonasi, gaya yang baik


Menyampai / menerima pesanan

Ó     Dilakukan melalui saluran tertentu
Ó     Saluran perlu betul dan tepat dengan tujuan
Ó     Terdapat ciri tertentu
Ó     Wujud kepercayaan
Ó     Ada kesinambungan
Ó     Perlu lihat keupayaan bahasa penerima

Memberi penerangan
Ë    Formal dan tidak formal perlu persediaan rapi
Ë    Tujuan untuk mengelak kekeliruan, kekaburan salah faham
Ë    Pertimbangan yang perlu diberi khalayak, taraf khalayak dan suasana formal/ tidak formalMemberi pendapat
Q      Perlu kejelasan idea
Q      Perlu konkrit dan spesifik
Q      aspek yang perlu diberi perhatian
§         pemilihan kata
§         ayat pendek dan mudah
§         penyusunan fakta
§         gaya yang menarik


Bercakap di telefon

*      Satu kemudahan yang canggih
*      Boleh didapati di mana-mana
*      Paling baru mudah alih, bimbit ,saka
*      Etiknya tidak terlalu kuat nyaring jika perlu cari tempat yang sesuai
*      Menggunakan bahasa yang sopan
*      Memulakan dengan salam sapaan

Menghantar dan menerima e-mail
Ë     Tidak terbatas jarak
Ë     Mempunyai kemudahan internet
Ë     Bagi pelajar perlu dikawal
Ë     Terdapat 7 tahap dalam penggunaan e-mail