CONTOH RPH

Rancangan Pengajaran Satu
Mata pelajaran : Bahasa Malaysia
Kelas  :  2
Masa  :  11.05 pagi - 12.05 tgh. ( 1 jam)
Kehadiran murid  :  20 orang
Tajuk  :  Binatang Kesayangan Saya
Kemahiran  :  Perbincangan mengenai ciri- ciri binatang kesayangan saya
Pengetahuan sedia ada  :  Murid pernah melihat dan memelihara binatang kesayangan di tempat kediaman  mereka ataupun melalui televisyen.
Objektif pengajaran :-
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat,
1. Membaca teks binatang kesayangan saya dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2. Menyenaraikan 5 kata seerti yang terdapat dalam teks dengan betul.

Kemahiran berfikir                       : Membanding beza, menyenaraikan, mengesahkan sumber maklumat  dan menyelesaikan masalah
Bahan bantu mengajar                  : Teks bacaan , gambar binatang jinak , lembaran kerja Kertas mahjong dan pen marker, kamus
Penerapan nilai murni                   : 1. Kasih sayang 2. Bertutur dengan sopan  3. Mendengar teliti  4. Bekerjasama

Strategi P&P :
Bersoaljawab, Inkuiri Induktif dan Perbincangan


Gambar haiwan  (RPH 1)

 
  Petikan Teks 1 (RPH 1)

Binatang kesayangan Saya

Setiap orang mempunyai haiwan peliharaan.Terdapat beberapa jenis haiwan peliharaan di setiap rumah kediaman masing-masing.Begitu juga dengan saya.Binatang kesayangan saya ialah kucing. Saya membela kucing sejak  3 tahun yang lalu.Nama kucing saya ialah Si Putih. Kucing saya sangat comel.Ia mempunyai bulu yang tebal,mata berwarna coklat, berkuku tajam dan mempunyai misai.Kucing saya berwarna putih. Kucing saya mempunyai ekor yang panjang. Kucing saya akan mengiau apabila melihat saya. Kucing saya suka makan ikan dan minum susu. Si Putih akan mengejar tikus yang terdapat di rumah saya.Saya selalu bermain bola dengan binatang peliharaan saya. Si Putih dipelihara dengan penuh kasih sayang. Saya sangat sayang akan binatang peliharaan saya.


Lembaran kerja 1(RPH 1)

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1.      Binatang kesayangan saya ialah _______________.
2.      Saya membela binatang peliharaan saya sejak___________ yang lalu.
3.      _____________ merupakan nama bintang kesayangan saya.
4.      Si Putih kelihataan sangat ______________.
5.      Kucing saya mempunyai bulu yang ______________.
6.      Si Putih mempunyai ___________ yang tajam.
7.      Kucing saya berwarna _____________.
8.      ______________ mempunyai misai.
9.      Kucing saya suka makan ______________ dan minum _____________.
10.Si Putih akan ______________ apabila melihat saya._______________________________________________________________________________
Rancangan Pengajaran Dua
Mata pelajaran  :  Bahasa Malaysia
Masa  :  8.30 - 9.30 pagi ( 1 jam)
Kelas  :  Tahun 2
Kehadiran murid  :  20 orang
Tajuk  :  Binatang Kesayangan Saya
Kemahiran                                : Murid dapat membina ayat dengan menggunakan imbuhan yang dibaca.
Pengetahuan sedia ada               : 1. Murid pernah mempelajari binatang kesayangan mereka dan telah melihat binatang di dalam televisyen.
Objektif pengajaran                  : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid tahun 2 dapat ,
 1. Menyebut 5 perkataan berimbuhan yang terdapat dalam teks yang dibaca.
 2. Membina ayat dengan menggunakan perkataan yang diperolehi berdasarkan teks.
Kemahiran berfikir                    :  Membuat ketegori
Bahan bantu mengajar              : Teks bacaan, lembaran kerja, kad ayat
Penerapan nilai murni                : Bekerjasama, sayang terhadap binatang, berdikari, berdisiplin

Strategi P&P                            :  Bersoal jawab, generalisasi, menstruktur semula dan mengkaji pengetahuan

Teks bacaan

Binatang Kesayangan Saya


                 Setiap orang mempunyai haiwan peliharaan.Terdapat beberapa jenis haiwan peliharaan yang terdapat di setiap rumah kediaman masing-masing.  Begitu juga dengan saya.Binatang kesayangan saya ialah kucing. Saya membela kucing sejak  3 tahun yang lalu. Nama kucing saya ialah Si Putih. Kucing saya sangat comel. Ia mempunyai bulu yang tebal,mata berwarna coklat, berkuku tajam dan mempunyai misai. Kucing saya berwarna putih. Kucing saya mempunyai ekor yang panjang. Kucing saya akan mengiau apabila melihat saya. Kucing saya suka makan ikan dan minum susu. Si Putih akan mengejar tikus yang terdapat di rumah saya. Saya selalu bermain bola dengan binatang peliharaan saya. Si Putih dipelihara dengan penuh kasih sayang. Saya sangat sayang akan binatang peliharaan saya.Kad Ayat (RPH 2)

Lembaran kerja 1 (RPH 2)

Bina ayat dengan menggunakan perkataan berimbuhan yang diberi.


1. bermain -      ______________________________________________________

 ______________________________________________________


2. berlari -        ______________________________________________________

______________________________________________________

3. terjatuh -      ______________________________________________________

______________________________________________________
  

4. ternampak - ______________________________________________________

______________________________________________________


5. dijaga -         ______________________________________________________

 ______________________________________________________


6. diberi -         ______________________________________________________

______________________________________________________